Uzupełnienie poniższego formularza wiąże się z rezygnacją/zmianą zamówienia.

Administratorem Twoich danych jest Kingspan sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku, ul. Przemysłowa 20, 27-300 Lipsko, nr KRS 0000018175, nr NIP 8992212932 (dalej Administrator), z którym możesz kontaktować się pod adresem e-mail: infopl@buildnowonline.com.Twoje dane będą przetwarzane przez nas w celu dokonania zmiany zamówienia lub zwrotu zamówienia ze względu na reklamacje produktów w raach rękojmi lub gwarancji lub realizacji prawa odstąpienia od umowy przez Ciebie, tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i lit. c) RODO. Masz prawo dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

(ulica i numer mieszkania/budynku, miejscowość, kod pocztowy)